Nəaliyyətlərimiz

Müəssisəmiz 45 növdə yüksək keyfiyyətli və müxtəlif çeşidli şərabların hazırlanmasında ancaq öz üzüm məhsullarından istifadə edir. Bu isə keyfiyyətdə ən əsas birinci şərtdir.

    CASPIAN COAST məhsulları beynəlxalq sərgi və müsabiqələrdə nümayiş etirilərək 10 ədəd qızıl və gümüş medallarla təltif olunmuşdur.