İstehsalat

2011-ci ildə müasir aqro-texniki tələblərə cavab verən 135 ha sahədə üzüm bağları salınmışdır.

2011-ci ildə müasir aqro-texniki tələblərə cavab verən 135 ha sahədə üzüm bağları salınmışdır. Damcılama sistemi ilə suvarılır və “Artos” şpaler üsulu tətbiq olunur. Yerli “Mədrəsə” üzüm növü ilə yanaşı “Kaberne, Merlot, Şiraz, Saperavi, Ağ Şardone, Muskat və s.” xaricdən gətirilmiş üzüm növləri əkilib becərilir və yüksək keyfiyyətli üzüm məhsulu yetişdirilir. Hal-hazırda THE SİTY OF WINDS brendi adı ilə müxtəlif çeşiddə çox illik konyaklar istehsal olunur.